Poland
OpenCalais Metadata: Latitude: 
51.4273231276
OpenCalais Metadata: Longitude: 
20.1725912757

Pages