Egypt
OpenCalais Metadata: Latitude: 
28.8013214589
OpenCalais Metadata: Longitude: 
31.1710977099

Pages